Kerk belasting (D)

Kerk Belasting

Duitsland heeft een, voor zover mij bekend, wereldwijd uniek systeem, om de kerken van geld te voorzien. De zogeheten “Kirchensteuer”. Deze kerk-belasting geldt niet voor alle kerken of geloofsgemeenschappen. Het aparte hierbij is, dat de kerk-belasting en de kerk die het betreffen in de grondwet zijn vastgelegd. Dit betekend, dat de kerk een onderdeel van het rechtssysteem van de Duitse staat is.

Dit heeft niet alleen gevolg voor de positie van de kerk als belastings-inner, maar ook op de positie van hun leden. Als lid van een staats-organisatie, kan je dus niet zonder meer je lidmaatschap opzeggen. Je moet daarvoor naar het “Amtsgericht” (Kantongerecht).

Hoe is het zover gekomen:
De kerk-belasting werd op 18 Juni 1892 ingevoerd in de zuid Duitse stad Freiburg. Het werd een belasting genoemd, om de (Katholieke-)kerk van algemene middelen te voorzien. Tijdens de Weimarse Republiek, kregen de kerken het recht op een belasting (Art. 137, Abs 6). Voorwaarde was, dat de kerk een organisatie onder het openbare recht  (“Koerperschaft des oeffentliche rechts”) zou worden.
In 1949 werd deze wet deel van de grondwet (Art. 140 GG). De uitvoering van de wet ligt bij de verschillende Bundeslanden in Duitsland. De administratie wordt gedaan door de kerk zelf, alhoewel de kerken de mogelijkheid hebben de administratie uit handen te geven aan de belastingsdienst, wat de meeste kerken dan ook hebben gedaan. De belastingsdienst kan dus de kerk-belasting, net als alle andere belastingen vorderen van een burger.

Wie betalen nu die kerk-belasting:

Er zijn (maar) zeven kerken die onder dit systeem vallen in Duitsland en zo hun belasting innen:

rk = Katholiek (Rooms-Katholiek)
ev = Evangelisch (Evangelisch/Protestant)
lt = Luthers (Evangelisch-Luthers)
rf = Reformiert (Evangelisch-Reformiert)
fr = Frans-Reformiert
ak = OudKatholiek
is = Israeli (Joods)

De afkorting “rk” staat op je loonbelastingskaart. Iedereen in Duitsland heeft tot 2011 een Loonbelastingskaart gekregen van de stad of gemeente. Deze kaart moet je dan bij je werkgever afgeven. Aan het einde van het jaar krijg je dan je kaart terug, met de bedragen ingevuld. De informatie op de kaart is dus publiek geheim, iedereen kan die kaart lezen.
valt het op, dat geen van de “Freie” of andere Bijbelse kerken op de lijst staat?

De hoogte van de kerk-belasting verschilt van Bundesland tot Bundesland, Hier een kleine lijst. De procenten geven aan hoeveel procent kerk-belasting je in dat Bundesland betaald van je Bruto loon.

Baden-Wuertemberg en Beieren = 8%
Berlin, Brandenburg, Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommeren, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein and Thuringen = 9%

Dit is dus een belasting en wordt door de kerk meestal als je “tiende” gezien.

Naast deze belasting, krijgen de kerken ook nog allerhande finanziele middelen. Hoeveel geld dit is, weet bijna niemand. Alleen in Beieren was er in 2009 de sprake van 800-900 millioen Euro, buiten de giften van firma’s en personen. Er zijn verschillende “zaken” geweest, waar medewerkers van een kerk, geld “omgeleid” hebben op geheime konto’s. In enkele gevallen was er sprake van meer als 100 Millioen Euro op een rekening.

Hoeveel geld halen de kerken nu eigenlijk op?

Hier heb ik de gegevens van twee kerken, want de kerken hoeven deze gegevens niet vrij te geven:

De Rooms-Katholieke (“rk”) kerk heeft in 2009 aan kerk-belasting ontvangen: € 5.055.707.000 Euro, de Evangelische kerk heeft aan kerk-belasting ontvangen: € 4.359.900.00 Euro. (Dit is dus zonder alle andere gelder die de kerken krijgen!!)
Hoeveel kerken in andere landen hebben zoveel geld te besteden?

Als we bij het bedrag van de Katholieke kerk nog eens de bedragen erbij tellen, die ze krijgen voor allerhande andere voorzieningen en onduidelijke betalingen van de staat aan de kerk, moet ik uitgaan van een bedrag bovenop de kerk-belasting van mindestens 8 milliarden, welke ook het dubbele zijn kon. Er gaan dus gigantische geld bedragen om in de Katholieke kerk in Duitsland.

En waar wordt het grootste deel van dit geld nu aan uit gegeven (naar uitkomst van de kerken zelf): . . . Raad u het al?  Aan personeel! (60% in de Katholieke kerk, 70% in de Evangelische kerk).

Het zal duidelijk zijn, dat na de schandalen in de kerken, heel veel mensen de kerk verlaten. De gegevens voor 2010 zijn nog niet bekend, maar enkele bisdommen, hebben al honderduizenden gemeld, die in hun bisdom de kerk verlaten hebben. En daarbij, dat je dus naar de rechtbank moet om je te laten uitschrijven.
Het enigste wat zich veranderd, is dat je de afkorting, niet meer op je loonbelastingskaart staat en je dus de kerk-belasting niet meer hoeft te betalen. Voor veel families is 8%-9% meer loon per persoon best wel veel geld.
Het vreemde is, dat je zonder dat je hier iets voor hoeft te doen, je in dit belastingssysteem komt, namelijk door je geboorte. Melden je ouders je als baby in Duitsland aan als gelovige in een van de bovengenoemde kerken, moet je vanaf het moment dat je geld verdiend de kerk-belasting betalen. Het is dus geen vrijwillige keuze!

De statistiek bewijst dit: nieuwe leden voor de Katholieke kerk door geboorte: 2009 = 413.962, door vrijwillige toetreding: 2009 = 4009!

Overigens, van de 24,909,257 Katholieke in Duitsland, bezoeken er per jaar 3,249,000 Katholieken een dienst (7 van 8 Katholieken komen dus niet eens in een kerk, maar betalen wel kerk-belasting).

Wat zegt ons de Bijbel:

In de Bijbel kunnen we veel lezen over de “tiende”, voor God.

Met betrekking tot de kerk-belasting, wil ik eerst op Matteus 22:17-21 heen wijzen:
“Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.”

Deze tekst, laat duidelijk zien, dat Jezus doorziet wat ze willen. Maar Hij antwoord ze, geef Ceasar wat van hem is en geef God wat van God is. In andere woorden, betaal je belastingen aan de staat en geef God de tiende die Hem toestaan. Jezus verteld ons verder nog, dat de staat en de kerk twee verschillende dingen zijn. Het is duidelijk, dat dit niet het geval is in Duitsland.

In de gehele Bijbel staan versen met betrekking tot het betalen van tiende. Het is een middel om te offeren van wat je hebt gekregen van God, terug naar God. Het is ook een middel voor de kerk om een gedeelte van de inkomsten van de gemeente te verdelen onder diegene die het nodig hebben (verdeeld de Katholieke kerk iets onder anderen?)

Omdat het geven van tiende een heel andere studie vraagt, zou ik u graag op twee studies (preken) van Pastor Bob Coy, Calvary Chapel, Fort Lauderdale FL, USA, willen wijzen.

http://www.calvaryftl.org/AWMedia/archive/index.cfm

Of zoek naar:
T1432 / 26.9.2010  Let’s talk about giving
T1433 / 10.3.2010  First things first.

Deze twee studies (preken) gaan over het waarom, hoeveel en hoe, van het geven van tiende. Het zal misschien niet je favorite onderwerp zijn, maar het geven van tiende, ook als het vrijwillig is, vormt een belangrijk deel van je geestelijk leven. God vraagt een offer en niet zo maar een offer. Als Christen behoort het tot je leven met Jezus.

In God’s naam, Amen

Advertenties

Responses

  1. Ben erg gezegend door de boodschap van Bob Coy. (H)eerlijke vent
    Bedankt voor je aanbeveling.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: